Choď na obsah Choď na menu
 


Kontaktný adresár

POĽOVNICKA INFORMAČNÁ DATABÁZA - www.polovnictvo.com

Tel.: 0905 693443    

0905 693443 

E-mal: redaktor@polovnictvo.com

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š. p. Generálne riaditeľstvo Tel.: 048/43 44 135 begin_of_the_skype_highlighting 048/43 44 135  E-mail: kuric@lesy.sk Námestie SNP 8 048/43 44 136 048/43 44 136 end_of_the_skype_highlighting lehocky@lesy.sk 975 66 Banská Bystrica Fax.: 048/43 44 191 -

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

na poplatkový lov zveri Lov pri uplatnení individuálnych cien*: Druh zveri:.......................................................... Kvalita trofeje (Počet kusov):............................. Zabezpečenie ubytovania: áno* nie* Zabezpečenie stravovania: áno* nie* Lov pri uplatnení paušálnych cien*: Paušálna ponuka:................................................ Požadovaný parameter trofeje (rozpätie): ............................................................................. Odštepný závod (poľovný revír):.......................... ............................................................................. Termín:..........................................................…..... Meno:.............................................................….... Adresa:..........................................................….... Telefón:............................................ Fax:.......................…………………………… e-mail: …………………………………………..... Číslo poľovného lístka: ......................................... Číslo zbrojného preukazu: ................................... Nepoľujúce osoby: ............................................... ............................................................................. Ďalšie požiadavky:……........................................... .............................................................................. .............................................................................. Poplatkový lov zveri pri využití individuálnej, alebo paušálnej ponuky sa riadi podľa podmienok a cien uvedených v platnom cenníku Lesov SR, š.p. B. Bystrica. .................................... ................................. Dátum Podpis žiadateľa *nehodiace sa podčiarknuť